Verplaatsing Windmühle in Freilichtmuseum Hagen (D)

Als één van de eerste items van het museum is de molen in de jaren ‘60 gebouwd op een bult maar bleek niet op een handige plek te staan. Niet zo zeer onhandig voor de molen maar vooral voor de bezoekers. De molen had tevens onderhoud nodig dus dit is gecombineerd. We hebben de molen volledig gedemonteerd en 1,8 km verderop opnieuw opgebouwd op een prominente plek aan de andere kant van het museum. De nieuwe plek is ook op een helling en om de verplaatsing mogelijk te maken hebben ze een vlakke plek gecreëerd met nieuwe fundering en onderbouw. Ook de toegangsweg moest aangepast worden zodat we de verplaatsing konden doen. De complete molen moest in onderdelen door een poort van 2.84 meter. Nagenoeg alle werkzaamheden vonden op locatie plaats met uitzondering van de nieuwe wieken. Die zijn gemaakt in onze werkplaats in Aalten.


De werkzaamheden liepen door tijdens het openingsseizoen van het museum. Dit zorgde voor extra afstemming met de parkleiding zodat transport veilig kon plaatsvinden én voor veel toeschouwers bij de werkzaamheden.