Wiekverbetering voor molen De Vlijt

Molen De Vlijt in Wageningen is een stadsmolen waar nog volop geproduceerd wordt. Door oprukkende bebouwing kwam de windvang in het gedrang. De molen heeft daarom een authentieke wiekverbetering gekregen. Op de nieuwe binnenroede hebben wij het Ten Have wieksysteem aangebracht. Molenmaker en uitvinder Ten Have was de grondlegger van Vaags & Groot Wesseldijk en we zijn trots dat wij deze historische kennis nu weer mochten toepassen.