Restauratie

Een goede restauratie vraagt om de nodige en juiste ervaring. Onze ervaring kenmerkt zich door een lange historie van leermeesters, goede vakmensen en brede kennis doordat ons hele jaar is gevuld met werk aan molens.

Onderdelen behouden in plaats van ze te vervangen heeft altijd de voorkeur. We gebruiken de restauratieladder van de ERM als leidraad.

Restauratie molen

Bouwteams bij restauratie

Molens onderhouden en restaureren is bij uitstek geschikt om in een bouwteam uit te voeren. Bij het werken in een bouwteam trekken opdrachtgever, molenmaker, adviseur en de molenaar(s) vanaf het begin samen op. Ze maken samen het bestek en sturen onderweg bij waar dat nodig is.

Wij werken graag in een bouwteam omdat deze manier van werken zorgt voor transparantie, korte lijnen en snelle beslistijden. Daarnaast is onze ervaring dat we zo kunnen bouwen zonder grote verrassingen gedurende het proces of achteraf.

Meer informatie?

Neem contact met ons op
+31(0)88-909 55 11 info@vaags.nl