Meester in traditionele wind- en watermolens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Energie

Onze werkplaatsen en kantoor zijn gasloos. Tijdens de bouw hebben we goed aandacht gegeven aan isolatie zodat we in de winter warm zitten en het in de zomer koel blijft. Als we in de winter verwarmen doen we dat met ons eigen resthout in een moderne en schone houtvergasser.

Alle elektriciteit die wij gebruiken is 100% Windenergie. In onze Wiekenmakerij wordt veel en zwaar gelast. Ook onze wieken worden dus gemaakt met energie van wieken.

Natuur

Op het perceel van onze nieuwbouw hebben we ruim 1000m2 gereserveerd voor natuur. De drie machtige eiken mogen op dit stuk hun leven voortzetten. Daarnaast is er een wadi aangelegd waarin al ons hemelwater direct weer geïnfiltreerd wordt. De rest blijft groen en divers zodat insecten, vogels en kleindieren hier rust en voedsel kunnen vinden.

Hout

Wij verwerken natuurlijk veel hout. Hout is een prachtig natuurproduct en houdt veel CO2 vast. Net als vroeger gebruiken wij het liefst hout zo dicht mogelijk uit de buurt. Zo controleren we zelf de herkomst en kwaliteit en het voorkomt onnodig transport. 90% van ons kwaliteitshout is binnen een straal van 100 km beschikbaar. Wat van ver komt is niet altijd beter.

Bij onderhoud en restauratie komt ook vaak oud hout vrij. Wij bewaren dat zorgvuldig en verwerken dat graag weer opnieuw. Dat is vaak niet voordeliger, maar wel authentiek en milieuvriendelijk.

Metaal

Staal en overige metalen worden helaas nog niet groen geproduceerd, maar we volgen deze ontwikkeling op de voet. Wel gebruiken we gezond verstand en moderne technieken om resten zo veel mogelijk te gebruiken. Wat dan nog overblijft wordt natuurlijk netjes gerecycled.